Voorschriften

De drukkerij, werkzaam op https://cintapunto.nl/, wordt beheerd door een bedrijf.

Cintapunto B.V.

Ondernemingsnummer: 13594314

Geregistreerd kantooradres:

Londen (W1W 5PF) Kantoor, 167-169 Great Portland Street, 5e verdieping, Londen, W1W 5PF.

E-mailadres: [email protected], telefoonnummer +442045772134.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. De Online Drukkerij is beschikbaar op www.cintapunto.nl

2. Het gebruik van de Online Drukkerij is mogelijk na het aanmaken van een account en het invullen van het registratieformulier, waarbij een individueel wachtwoord en login moeten worden verstrekt. Het account is actief nadat alle velden zijn ingevuld, de Reglementen zijn geaccepteerd en op de Registreren-knop is geklikt. Het is toegestaan om klanten met bedrijven in de Europese Unie-landen te registreren.

3. Het instellen van een account in de Internetdrukkerij komt overeen met het lezen en accepteren van de Reglementen.

4. De mogelijkheid om een account in te stellen is beschikbaar voor rechtspersonen, organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, aan wie afzonderlijke bepalingen het recht verlenen om vrijheden te verwerven en verplichtingen aan te gaan namens henzelf, evenals natuurlijke personen, op voorwaarde dat zij zakelijke of beroepsactiviteiten uitoefenen en van plan zijn wettelijke handelingen uit te voeren via de website voor zakelijke of beroepsactiviteiten.

5. Voor elke bestelling geeft de Verkoper een btw-factuur uit met een tarief in overeenstemming met de geldende voorschriften.

6. Klanten met bedrijven in Europese Unie-landen kunnen een factuur in euro ontvangen.

7. De Verkoper geeft een factuur in elektronische vorm uit en informeert de Klant over de gereedheid ervan door een passende e-mail te sturen.

II. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. Het registreren van een account op www.cintapunto.nl en het invullen van het bestelformulier komt overeen met instemming met de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Koper door Cintapunto B.V., beheerder van de website cintapunto.nl (overeenkomstig de wet van 29 augustus 1997 inzake de bescherming van persoonsgegevens, Lijst van wetstijdschriften Nr. 133, punt 883) en voor het uitgeven van facturen zonder de handtekening van de Koper.

2. De persoonlijke gegevens van de koper worden beschermd volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en worden niet overgedragen, doorverkocht of uitgeleend aan andere personen of instellingen. Ze zijn nodig voor de uitvoering van het koop-/verkoopcontract voor goederen en diensten.

3. Alleen de beheerder van de online drukkerij www.cintapunto.nl heeft toegang tot persoonlijke gegevens.

4. Elke koper die het bestelformulier heeft ingevuld, heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot zijn gegevens voor verificatie, wijziging of het verzoek om deze te verwijderen door te schrijven naar het adres van de beheerder.

5. We gebruiken alle gegevens die worden verzameld tijdens het verblijf van klanten op onze website alleen voor statistische doeleinden om klantenvoorkeuren beter te begrijpen en aan te passen. De klantgegevens die tijdens de registratie zijn verzameld, worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de bestelling, evenals voor de presentatie van het commerciële aanbod van Cintapunto B.V. en de website cintapunto.nl. Deze gegevens worden niet gedeeld en zullen nooit worden gedeeld met derden. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 29 augustus 1997 inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wetboek van Wetten Nr. 133, punt 833). In geval van afmelding bij de website cintapunto.nl, worden alle klantgegevens uit ons systeem verwijderd. U kunt zich afmelden voor lidmaatschap op cintapunto.nl door ons hiervan op de hoogte te stellen via e-mail.

III. BESTELPROCES

1. De basisvoorwaarde voor een succesvolle aankoop is het correct invullen van contactgegevens samen met het correcte, bestaande e-mailadres en telefoonnummer waaronder de bestelling kan worden bevestigd.

2. Het door de gebruiker opgegeven e-mailadres en telefoonnummer kan worden gebruikt om bestellingen te verifiëren.

3. Bestellingen met onjuist ingevulde contactgegevens (niet-bestaand e-mailadres of geen telefoon) worden niet in overweging genomen.

4. Bestellingen kunnen worden geplaatst via het formulier op de website cintapunto.nl

5. Bestellingen worden 24/7 geaccepteerd op alle dagen van het jaar. Bestellingen geplaatst op zaterdag, zondag en feestdagen worden verwerkt op de eerstvolgende werkdag.

6. Bestellingen geplaatst vóór 13.00 uur met betaling via creditcard worden op dezelfde dag verwerkt – met levering op de eerstvolgende werkdag, tenzij andere verzendvoorwaarden zijn gespecificeerd in de productomschrijving.

7. Bestellingen met betaling via overschrijving worden verwerkt nadat de fondsen zijn bijgeschreven op de rekening van het bedrijf op de dag van verzending, uiterlijk om 13.00 uur. Als de fondsen worden bijgeschreven na 13.00 uur, worden de bestellingen verwerkt op de eerstvolgende werkdag, tenzij andere verzendvoorwaarden zijn gespecificeerd in de productomschrijving.

8. Betalingen onder rembours geplaatst vóór 13.00 uur worden op dezelfde dag verwerkt – met levering op de eerstvolgende werkdag. Als een bestelling na 13.00 uur wordt geplaatst, wordt deze verwerkt op de eerstvolgende werkdag, tenzij andere verzendvoorwaarden zijn gespecificeerd in de productomschrijving.

9. Alle bestellingen worden verwerkt op de eerstvolgende werkdag. Het is niet mogelijk om de bestelling op zaterdag op te halen. 10. Als de klant een ontwerp / model van een gadget verstrekt, begint de productie onmiddellijk na ontvangst van de bestelling, op de volgende werkdag, tenzij de koper niet heeft gevraagd om het ontwerp ter goedkeuring bij het plaatsen van de bestelling.

10. Alle prijzen zijn vermeld in Britse ponden en zijn exclusief btw. De prijs die wordt gegeven voor elk product is bindend op het moment van het plaatsen van de bestelling door de klant. De Drukkerij behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, nieuwe goederen aan te bieden in het aanbod van de online drukkerij, promotieacties uit te voeren of te annuleren op de website van de drukkerij of wijzigingen aan te brengen. De beschikbaarheid van producten is afhankelijk van de mate van uitputting van de voorraad, daarom wordt de koper onmiddellijk op de hoogte gebracht als de goederen niet op voorraad zijn, evenals over de datum van ordervervulling. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen of onjuist nakomen van diensten die het gevolg waren van overmacht, veroorzaakt werden door de Dienstontvanger of als gevolg van het niet naleven van de wet, overeenkomsten, of werden veroorzaakt door factoren waarop de Dienstverlener geen invloed had.

Definitie: Overmacht – een gebeurtenis van buitengewone aard, extern aan de entiteit getroffen door overmacht, onmogelijk te voorspellen en te voorkomen, met name: de werking van natuurkrachten, oorlog, stakingen, handelingen van staatsgezag (inclusief douane) of lokale overheid.

IV. ONTWERP

Voor klanten die een bestelling plaatsen in de Online Drukkerij wordt het grafisch ontwerp gratis gemaakt. Als de klant afziet van de bestelling, brengen we een vergoeding van €125 in rekening voor het door ons gemaakte ontwerpproject.

V. LEVERTIJD, BETALING, LEVERING

1. Bestelde goederen worden geleverd door een koerier of per post.

2. Verzendkosten zijn voor rekening van de koper. In bepaalde gevallen, indien toegestaan door Cintapunto B.V., kan de vergoeding voor de levering van de bestelde goederen worden overgedragen aan de eigenaar van de drukkerij.

3. Als de opdrachtgever het pakket niet ophaalt, draagt de opdrachtgever de kosten van verzending en retour naar de afzender. Na ontvangst van het niet opgehaalde pakket informeert Cintapunto B.V. de opdrachtgever per e-mail over de gemaakte verzendkosten, die de opdrachtgever verplicht is te betalen op de rekening van Cintapunto B.V. binnen 7 dagen. Bij het niet betalen van het verschuldigde bedrag worden de achterstanden geïnd door het incassobedrijf. De opdrachtgever draagt bovendien de kosten van het incassobedrijf.

4. Bij aankoop onder rembours worden de goederen verzonden binnen 2 werkdagen na de bevestiging van de bestelling. Bij de optie bankoverschrijving worden de goederen verzonden binnen 2 werkdagen na het einde van de productie.

5. De datum van ontvangst van de zending = verwerkingstijd van de bestelling + levertijd.

6. In geval van betaling per bankoverschrijving wordt de bovenstaande termijn verlengd met de tijd van de overboeking. Post wordt geleverd binnen 2-5 werkdagen. Levering per koerier – meestal de volgende werkdag na verzending vanuit ons magazijn. Cintapunto B.V. is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering veroorzaakt door het niet nakomen van de verzend- en postdienstcontracten door de koerier.

7. De klant kan wijzigingen aanbrengen in de bestelling tot het moment van uitgifte van de factuur / bon.

8. De klant kan de bestelling in zijn geheel annuleren tot het moment van verzending.

9. De Drukkerij stelt haar klanten in staat om de bestelling op de volgende manieren te betalen:

9.1. betaling per creditcard of overschrijving via het Stripe-systeem – betaling met een creditcard of de zogenaamde Snelle overschrijving. Een snelle overschrijving houdt in dat de Klant bij het plaatsen van een bestelling wordt doorgestuurd naar de website van zijn bank, inlogt en een overschrijvingsformulier ter goedkeuring met een wachtwoord ontvangt. De klant hoeft geen aanvullende informatie te verstrekken. Tegelijkertijd ontvangt de drukkerij onmiddellijk na een dergelijke overschrijving informatie dat de bestelling is betaald en kan de Goederen verzenden. De gehele transactie wordt afgehandeld door Stripe, die de beveiliging ervan garandeert.

9.2. betaling via gewone overschrijving naar de bankrekening van de drukkerij.

VI. KLACHTEN

1. De klant heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot goederen met gebreken die bij aankoop niet zijn opgemerkt. Het bedrijf moet binnen 14 werkdagen na levering op de hoogte worden gesteld.

2. De klant die een klacht indient, is verplicht om het KLACHTENFORMULIER correct in te vullen en de volgende informatie te verstrekken:

  • Indiendatum;
  • Gegevens van de indiener (bedrijfsnaam en adres, e-mail, telefoonnummer, verzendadres);
  • Datum van aankoop en factuurnummer;
  • Defecte goederen (naam, hoeveelheid);
  • Beschrijving van de oorzaak van de schade.

3. Defecte goederen met het bijgevoegde KLACHTENFORMULIER moeten worden verzonden naar het volgende adres van het bedrijf: Cinta Punto B.V., Kwiatkowskiego 6A, 03-984 Warschau.

4. De verkoper behandelt klachten onmiddellijk na ontvangst van de melding, maar niet langer dan binnen 14 werkdagen. Deze termijn kan worden verlengd vanwege de complexiteit van de aanvraag.

5. De verkoper informeert over het resultaat van de behandelde klacht door een passend bericht per post te sturen naar het adres dat de klant heeft opgegeven bij het invullen van het klachtenformulier. In het geval van een positieve klacht, volgt de vergoeding uit de eerder ingediende claim. De verkoper heeft het recht om de claim in de klacht te onderhandelen. In geval van een negatieve klacht is de klant verplicht de kosten te dekken die verband houden met het opnieuw verzenden van de geadverteerde bestelling. De afhandeling van de klacht kan plaatsvinden door terugbetaling van het volledige of een deel van het verschuldigde bedrag na ontvangst van een ondertekende correctie of in de vorm van een korting. De verkoper eist vervolgens de terugkeer van het volledige of een deel van de geadverteerde inspanning.

6. Aangezien Cintapunto B.V. voor de verzending van de door u gekochte producten zorgt, gaat het risico van verlies of schade aan het product over op u wanneer u, of een door u aangewezen persoon, fysiek bezit van het product verwerft. De eigendom van het product gaat over op u wanneer het product wordt opgehaald door de vervoerder vanuit ons magazijn. In dat geval is de verkoper niet aansprakelijk voor verlies, gebrek of schade aan het product vanaf de aanvaarding voor transport tot aan de levering aan de klant. Bij ontvangst van de bestelling is de klant verplicht het pakket te onderzoeken, de inhoud ervan te openen bij de koerier (na ondertekening van het ontvangstbewijs).
Als de klant constateert dat het product tijdens het transport is verloren gegaan of beschadigd is, is hij verplicht alle noodzakelijke stappen te ondernemen om de aansprakelijkheid van de vervoerder vast te stellen. De klacht kan pas in behandeling worden genomen nadat de klant het schaderapport heeft verstrekt, opgesteld in aanwezigheid van de koerier, met de datum van levering van het product, met volledige informatie over de werkelijke staat van de verpakking en de beveiligingskenmerken binnen en buiten de verpakking. De klacht moet ook worden aangevuld met documentatie in de vorm van foto’s van het beschadigde product en de verpakking. De volledige documentatie wordt naar het koeriersbedrijf gestuurd. De verkoper behoudt zich het recht voor om het resultaat van de klacht afhankelijk te maken van het ontvangen antwoord van het koeriersbedrijf.

7. Nadat overeenstemming is bereikt over het grafisch ontwerp en het verzenden van de grafische bestanden, kan de klant binnen 1 uur wijzigingen aanbrengen of de verzonden bestanden intrekken, waarbij hij dit telefonisch of per e-mail meldt. Sinds de afdruk van de bestelling is het niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen of het afdruk- en verzendproces te stoppen.

8. Terugbetaling van het betaalde bedrag voor de bestelling is alleen mogelijk tot het begin van de afdruk. Zodra uw bestelling is afgedrukt en geleverd, is er geen restitutie mogelijk.

9. De klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen de beslissing over de behandelde klacht binnen 3 werkdagen.