Privacybeleid

Informatie over persoonlijke gegevens

I. Beheerder van persoonsgegevens

1. De beheerder van de persoonsgegevens die u hebt verstrekt in het registratieformulier is Cinta Punto BV, BTW-nummer 5252579338, REGON 147028272, geregistreerd adres: GRZYBOWSKA 87, 00-844, Warschau, hierna te noemen de Beheerder.

2. U kunt contact opnemen met de Beheerder door te schrijven naar het adres: Cinta Punto BV, GRZYBOWSKA 87, 00-844, Warschau, of per e-mail naar [email protected]

II. Doelen en verwerkingsgrondslagen

1. Uw persoonsgegevens worden door de Beheerder verwerkt met name:
a. met het oog op het nemen van stappen vóór het sluiten van een overeenkomst op verzoek van de betrokkene of voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (de noodzakelijke gegevens voor het sluiten van een overeenkomst zijn aangegeven in het contactformulier) – (basis uit art. 6 lid 1 letter c AVG);
b. voor het sluiten van een verkoopovereenkomst, op basis van uw interesse in ons aanbod (basis uit art. 6 lid 1 letter b AVG);
c. voor analytische doeleinden [betere afstemming van diensten op de behoeften van onze klanten, algemene optimalisatie van onze producten, optimalisatie van serviceprocessen, opbouw van kennis over onze klanten, financiële analyse van ons bedrijf, enz.] wat een uitvoering is van ons gerechtvaardigd belang (basis uit art. 6 lid 1 letter f AVG);
d. voor archiveringsdoeleinden (bewijs) als uitvoering van ons gerechtvaardigd belang om informatie veilig te stellen voor het geval van een juridische behoefte om feiten aan te tonen (art. 6 lid 1 letter f AVG);
e. voor het eventueel vaststellen, uitoefenen of verdedigen van claims als uitvoering van ons gerechtvaardigd belang (basis uit art. 6 lid 1 letter f AVG);
f. voor het onderzoeken van de tevredenheid van klanten, als uitvoering van ons gerechtvaardigd belang om de kwaliteit van onze service en de tevredenheid van onze klanten met producten en diensten te beoordelen (basis uit art. 6 lid 1 letter f AVG);
g. om u rechtstreeks producten en diensten aan te bieden (direct marketing), inclusief het afstemmen ervan op uw behoeften, oftewel profilering, als uitvoering van ons gerechtvaardigd belang (basis uit art. 6 lid 1 letter f AVG);
2. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de overeenkomst tussen u en de Beheerder, hierna te noemen: “Overeenkomst”, die tot stand komt door de aanvaarding van de Algemene voorwaarden, en voor de uitvoering waarvan de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is, of in het geval van een afzonderlijke “Toestemming” door u verleend, bijvoorbeeld voor het verzenden van commerciële informatie, de zogenaamde nieuwsbrief, of voor onze direct marketingactiviteiten.
3. Het verstrekken van persoonsgegevens in geval van de wens om een Overeenkomst te sluiten is niet verplicht, maar het niet verstrekken ervan maakt het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst onmogelijk.

III. Bewaartermijn van gegevens

1. Uw persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is, namelijk voor de periode die nodig is voor:
a. post-sales klantenservice (bijv. afhandeling van klachten),
b. het beveiligen of handhaven van mogelijke vorderingen van de Beheerder,
c. het vervullen van de wettelijke verplichtingen van de Beheerder (bijv. op basis van boekhoud- of belastingvoorschriften),
2. Uw persoonsgegevens die worden verwerkt voor marketingdoeleinden van de producten van de Beheerder op basis van het gerechtvaardigd belang worden verwerkt totdat er bezwaar wordt gemaakt door de persoon van wie de gegevens zijn.
3. Uw persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van een afzonderlijke toestemming worden verwerkt tot de intrekking ervan.

IV. Recht van bezwaar

1. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. We zullen uw gegevens niet meer verwerken voor deze doeleinden, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat uw gegevens nodig zijn voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
2. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Als u van dit recht gebruikmaakt, zullen we stoppen met het verwerken van gegevens voor dit doel.

V. Gegevensontvangers

1. Uw persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan: onze partners, dat wil zeggen bedrijven waarmee we samenwerken door producten of diensten te bundelen, entiteiten die ons ondersteunen bij het verlenen van diensten op elektronische wijze, waaronder die welke betalingsdiensten verlenen, kredietverlenende diensten, auditdiensten, ondersteuning bieden bij het promoten van aanbiedingen, samenwerken in het kader van marketingcampagnes.
2. Onze onderaannemers (verwerkingsentiteiten), zoals accountancy- en juridische kantoren, IT-bedrijven, marketingbureaus, banken, postbedrijven, vervoerders, kredietinformatiebureaus, bedrijven die documenten archiveren, kunnen ook toegang hebben tot uw gegevens.
VI. Rechten van betrokkenen:

1. Volgens de AVG heeft u:
a. het recht op toegang tot uw gegevens en het verkrijgen van een kopie daarvan;
b. het recht om uw gegevens te laten corrigeren;
c. het recht om gegevens te wissen, gegevensverwerking te beperken;
d. het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking;
e. het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
f. het recht om toestemming op elk moment in te trekken.
g. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

VII. Geautomatiseerde besluitvorming

1. Uw persoonsgegevens worden op geautomatiseerde wijze verwerkt (inclusief profilering), maar dit zal geen juridische gevolgen hebben voor u of op vergelijkbare wijze aanzienlijk van invloed zijn op uw situatie.
2. Profilering van persoonsgegevens door ons houdt in dat uw gegevens worden verwerkt (ook op geautomatiseerde wijze), door deze te gebruiken om bepaalde informatie over u te beoordelen, met name voor analyse of voorspelling van persoonlijke voorkeuren en interesses.

VIII. Cookies

1. De Beheerder verzamelt automatisch gegevens die zijn opgenomen in cookies tijdens het gebruik van de Website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden door de online winkel en op uw computer worden opgeslagen met bepaalde informatie over uw gebruik van de Website en de Online Winkel. Door de online winkel gebruikte cookies kunnen tijdelijk of permanent van aard zijn. Tijdelijke cookies worden verwijderd zodra de browser is gesloten, terwijl permanente cookies ook na het beëindigen van uw gebruik van de Website worden bewaard en dienen om informatie zoals uw wachtwoord of login op te slaan, wat het gebruik van de Website versnelt en vergemakkelijkt. De online winkel gebruikt de volgende cookies voor de volgende doeleinden: het handhaven van de gebruikerssessie van de Website (na het inloggen), zodat de gebruiker niet op elke subpagina van de Website opnieuw zijn login en wachtwoord hoeft in te voeren, het creëren van statistieken die helpen begrijpen hoe gebruikers van de Website gebruikmaken van webpagina’s, waardoor deze kunnen worden verbeterd wat betreft structuur en inhoud, het weergeven van op de gebruiker afgestemde remarketing-advertenties. In elk geval kunt u het installeren van cookies blokkeren of permanente cookies verwijderen door de juiste opties van uw webbrowser te gebruiken. In geval van problemen raden we aan de helppagina van uw browser te raadplegen of contact op te nemen met de fabrikant van de browser die u gebruikt.